Danh sách công ty tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601573330

Người đại diện: Dương Thị Hải

Số nhà 6, tổ 4, đường Phan Bội Châu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573323

Người đại diện: Hà Việt Quý

Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573348

Người đại diện: Phạm Ngọc Quân

Số 414, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573355

Người đại diện: Nguyễn Phương Thảo

Số 721, tổ 7, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573267

Người đại diện: Nguyễn Văn Hòa

Số 330, đường Việt Bắc, tổ 15, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573299

Người đại diện: Phí Văn Hùng

Số nhà 505, Tổ 13, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573281

Người đại diện: Đỗ Tiến Đạt

Số 848, tổ dân phố Gia Bảy, Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573274

Người đại diện: Trần Thị Vân

Số 210, đường Nguyễn Công Hoan, tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573210

Người đại diện: Trần Anh Vũ

Tổ 1, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573235

Người đại diện: Lê Văn Thìn

TDP Giang long, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573242

Người đại diện: Đỗ Thị Phượng

Tổ 1, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573228

Người đại diện: Bùi Xuân Huấn

Số nhà 21, Tổ dân phố Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết