Danh sách công ty tại Thành Phố Sông Công

Mã số thuế: 4601573228

Người đại diện: Bùi Xuân Huấn

Số nhà 21, Tổ dân phố Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573179

Người đại diện: Nguyễn Văn Công

TDP Khuynh Thạch, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601573098

Người đại diện: Hoàng Văn Huấn

Tổ 8, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601572619

Người đại diện: Hà Xuân Trường

Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601572513

Người đại diện: Nguyễn Hồng Hải

TDP Làng Mới, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601572400

Người đại diện: Nguyễn Đức Hưng

Tổ dân phố Sau, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601571887

Người đại diện: Nguyễn Ánh Nguyệt

Tổ dân phố Hợp Thành, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601571929

Người đại diện: Trần Văn Tùng

xóm Tân Tiến, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601571559

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổ dân phố An Châu 1, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601571291

Người đại diện: Thái Ngọc Chiến

Khu B, KCN Sông Công I, Tổ dân phố Cầu Sắt, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601571069

Người đại diện: Nguyễn Thị Huyền Trang

Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4601570876

Người đại diện: Nguyễn Kiều Minh

TDP Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết