Danh sách công ty tại Cao Bằng

Mã số thuế: 4800923396

Người đại diện: Đàm Đức Hòa

Số 012, tổ 4, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923332

Người đại diện: Hoàng Văn Sản

Số nhà 022, tổ 7 , Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923283

Người đại diện: Lê Quốc Anh

tổ 4, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923212

Người đại diện: Vũ Văn Cảnh

Số nhà 68 A, Tổ 3 , Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923170

Người đại diện: Mã Hồng Vinh

Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923131

Người đại diện: Hoàng Thanh Long

Số nhà 056 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923075

Người đại diện: Nông Thanh Long

Xóm Sơn Thủy, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800923029

Người đại diện: Hà Văn Khánh

Tổ dân phố 3, Thị trấn Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800922970

Người đại diện: Quách Ngọc Tú

Số 064 tổ 4, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800922882

Người đại diện: Nông Văn Liệu

Bản Lũng, Xã Thái Cường, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800922875

Người đại diện: Mã Xuân Hoàn

Tổ 9, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4800922850

Người đại diện: Nguyễn Anh Tuấn

Số nhà 007, tổ 1, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem chi tiết