Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Đà Nẵng

Địa chỉ: 133 Đường 2/9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 0402091938

Người ĐDPL: Lê Tấn Thiện

Ngày bắt đầu HĐ: 06/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 0402091938

Lĩnh vực: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Và Dịch Vụ Kế Toán Đà Nẵng

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá N
2 46101 Đại lý N
3 46102 Môi giới N
4 46103 Đấu giá N