Uỷ ban nhân dân phường Trần Phú

Địa chỉ: 76 Tuy Hoà phường Trần Phú - Thành phố Hải Dương - Hải Dương (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 0800566997

Người ĐDPL:

Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc


Ngành nghề kinh doanh của Uỷ ban nhân dân phường Trần Phú