DNTN Cơ Khí Bình Dũng

Địa chỉ: ấp Voi Lá, xã Long Hiệp - Huyện Bến Lức - Long An (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1100949107

Người ĐDPL: Trương Minh Dũng

Ngày bắt đầu HĐ: 18/03/2009

Giấy phép kinh doanh: 1100949107

Lĩnh vực: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của DNTN Cơ Khí Bình Dũng