Công Ty TNHH Tm Thịnh Phước

Tên quốc tế: Tm Thinh Phuoc Company Limited

Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1201647254

Người ĐDPL: Trần Thị Thu Sang

Ngày bắt đầu HĐ: 01/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 1201647254

Lĩnh vực: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Thịnh Phước

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu N
2 21001 Sản xuất thuốc các loại N
3 21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu N
4 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su N
5 22120 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su N
6 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
7 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
8 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
9 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
10 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
11 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
12 4632 Bán buôn thực phẩm N
13 46321 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt N
14 46322 Bán buôn thủy sản N
15 46323 Bán buôn rau, quả N
16 46324 Bán buôn cà phê N
17 46325 Bán buôn chè N
18 46326 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột N
19 46329 Bán buôn thực phẩm khác N
20 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
21 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
22 46632 Bán buôn xi măng N
23 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
24 46634 Bán buôn kính xây dựng N
25 46635 Bán buôn sơn, vécni N
26 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
27 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
28 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
29 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Y
30 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp N
31 46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) N
32 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh N
33 46694 Bán buôn cao su N
34 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt N
35 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép N
36 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại N
37 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu N
38 46900 Bán buôn tổng hợp N
39 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp N
40 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
41 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh N
42 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh N
43 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
44 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh N
45 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
46 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
47 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh N
48 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
49 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
50 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
51 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
52 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
53 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
54 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
55 78200 Cung ứng lao động tạm thời N