Công Ty TNHH Mô Tô Xe Máy Ngọc Trân

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Khu phố 5, Phường Bình San, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1702224281

Người ĐDPL: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày bắt đầu HĐ: 22/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1702224281

Lĩnh vực: Bán mô tô, xe máy


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Mô Tô Xe Máy Ngọc Trân

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
2 45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
3 45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
4 45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
5 4541 Bán mô tô, xe máy Y
6 45411 Bán buôn mô tô, xe máy N
7 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy N
8 45413 Đại lý mô tô, xe máy N
9 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy N
10 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
11 45431 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
12 45432 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
13 45433 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
14 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá N
15 46101 Đại lý N
16 46102 Môi giới N
17 46103 Đấu giá N
18 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N
19 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng N
20 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) N
21 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày N
22 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) N
23 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế N
24 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu N
25 7710 Cho thuê xe có động cơ N
26 77101 Cho thuê ôtô N
27 77109 Cho thuê xe có động cơ khác N
28 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí N
29 77220 Cho thuê băng, đĩa video N
30 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác N