Công ty cơ khí - thương mại Hiệp Thành (TNHH)

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2300480167

Người ĐDPL: Nguyễn Bá Hiệp

Ngày bắt đầu HĐ: 01/08/2009

Giấy phép kinh doanh: 2300480167

Lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Công ty cơ khí - thương mại Hiệp Thành (TNHH)