Hợp tác xã thuỷ sản Nam Sơn

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn - Xã Nam Sơn - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2300480872

Người ĐDPL: Nguyễn Văn Thân

Ngày bắt đầu HĐ: 01/07/2009

Giấy phép kinh doanh: 2107A00023

Lĩnh vực: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản


Ngành nghề kinh doanh của Hợp tác xã thuỷ sản Nam Sơn

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản Y