Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Bình Minh

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà ông Nguyễn Khắc Tưởng - Xã Vạn Thiện - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2800763036

Người ĐDPL: Nguyễn Khắc Tưởng

Ngày bắt đầu HĐ: 01/09/2003

Giấy phép kinh doanh: 2800763036

Lĩnh vực: Xây dựng nhà các loại


Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Bình Minh