Phòng Tư pháp

Tên quốc tế: Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3200400730

Người ĐDPL:

Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc


Ngành nghề kinh doanh của Phòng Tư pháp