Phòng Công thương Huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thôn Hòa Đa Tây - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3301492248

Người ĐDPL: Lê Văn Tưởng

Ngày bắt đầu HĐ: 01/01/2012

Lĩnh vực: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp


Ngành nghề kinh doanh của Phòng Công thương Huyện Phú Vang