Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh-(Công ty FLSMIDTH PEISTER GMBH)

Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1 - Tỉnh Tây Ninh - Tây Ninh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3900409591-005

Người ĐDPL: