Công ty CP PET Quốc tế(SACMI SHANGHAI MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

Địa chỉ: Lô 129-130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3 - Tỉnh Tây Ninh - Tây Ninh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3900962823-002

Người ĐDPL: