Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Nguyệt

Địa chỉ: Số 65 Phạm Xuân Hoà - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4300332557

Người ĐDPL: Đinh Văn Hoa

Ngày bắt đầu HĐ: 09/06/2005

Giấy phép kinh doanh: 4300332557

Lĩnh vực: Vận tải đường bộ khác


Ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Nguyệt

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 Vận tải đường bộ khác Y