Công Ty TNHH Khử Trùng Vfc Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 8/15 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5801271138

Người ĐDPL: Vũ Ngọc Tứ

Ngày bắt đầu HĐ: 01/04/2015

Giấy phép kinh doanh: 5801271138

Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Khử Trùng Vfc Lâm Đồng