Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Dũng Trâm

Tên quốc tế: DNTN VLXD DũNG TRâM

Địa chỉ: Số 13/1 đường An Tôn - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5801271145

Người ĐDPL: Nguyễn Ngọc Dũng

Ngày bắt đầu HĐ: 01/04/2015

Giấy phép kinh doanh: 5801271145

Lĩnh vực: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng


Ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Dũng Trâm