Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường

Địa chỉ: 36 Yên Đỗ - Phường Yên Đỗ - Thành phố Pleiku - Gia Lai (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5900284723

Người ĐDPL: Trần Công Nhập

Ngày bắt đầu HĐ: 01/06/2002

Giấy phép kinh doanh: 39 02 000045

Lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


Ngành nghề kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường