Danh sách công ty tại Huyện Phú Tân

Mã số thuế: 2001345000

Người đại diện: Nguyễn Văn Thương

Khóm 4, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001344920

Người đại diện: La Thanh Dân

Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001343719

Người đại diện: Phan Duy Cương

Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001294691

khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001292983

Người đại diện: Nguyễn Thanh Liêm

Ấp Ba Tiệm, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001291595

Người đại diện: Bùi Phương Thanh

Ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001276808

Khóm 2, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001266856

Người đại diện: Nguyễn Văn Nhỏ

Ấp Gò Công Đông, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001246602

Người đại diện: Lê Quang Trường

ấp Vàm Xáng - Xã Phú Mỹ - Huyện Phú Tân - Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001245302

Người đại diện: Nguyễn Bá Toàn

Khóm 1 - Thị trấn Cái Đôi Vàm - Huyện Phú Tân - Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001211582

Người đại diện: Ngô Xuân Hiền

ấp Tân Quảng Đông - Xã Nguyễn Việt Khái - Huyện Phú Tân - Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001206254-003

Người đại diện: Nguyễn Hoài Khiêm

ấp Kiến Vàng A - Xã Việt Thắng - Huyện Phú Tân - Cà Mau

Xem chi tiết