Danh sách công ty tại Thành Phố Ngã Bảy

Mã số thuế: 6300343256

Người đại diện: Dư Kim Thu

Đường Nguyễn Văn Nết, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300342679

Người đại diện: Khuất Đăng Dũng

Đường Hùng Vương, Quốc lộ 1A, Khu vực 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300341989

Người đại diện: Dương Ngọc Thắm

Số 209, khu vực 6, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300341925

Người đại diện: Vũ Trường Giang

Số 68, đường Ngô Quyền, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300341805

Người đại diện: Lê Hoài Nhớ

Số 1284, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340470

Người đại diện: Hồ Văn Tính

Số 258, khu vực VII, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340287

Người đại diện: Dương Thị Kim Ngân

Số 1005 Hùng Vương, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340216

Người đại diện: Huỳnh Thị Nga

Số 188, đường 30/4 khu vực II, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340209

Người đại diện: Phan Thị Trà Hương

2/75 Khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339517

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Diễm

số 93, Khu vực 1, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300113326

Số 24, đường 30/4, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300343513

Người đại diện: Đặng Trí Vĩnh

187/1 Ấp Đông An, Xã Đại Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết