Danh sách công ty tại Huyện Khánh Sơn

Mã số thuế: 4201920893

Người đại diện: Bùi Thị Thùy Dương Đặng Phương Dung

Thôn Dốc Trầu, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201820218

A Thi, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201815666

Người đại diện: Nguyễn Quang Hữu

27 Kim Đồng, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201810393

Người đại diện: Hoàng Thị Thu Hương

Tổ dân phố Hạp Phú, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201798315

Người đại diện: Hà Tô Hoài

Số 56 Âu Cơ, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201798072

Hạp Phú, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201792747

Người đại diện: Nguyễn Văn Sét

54 Âu Cơ, tổ dân phố Hạp Cường, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201776960

Người đại diện: Nguyễn Đức Minh

05 Lê Duẩn, Tổ dân phố Hạp Phú, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201775413

Người đại diện: Phạm Bình Minh

Số 7 đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201728685

Người đại diện: Hồ Nguyễn Yến Nhi

54 Lê Duẩn, Tổ dân phố Hạp Phú, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201705818

Người đại diện: Nguyễn Hữu Thơ

06 Lê Duẩn - Thị trấn Tô Hạp - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201699459

14 Lê Duẫn - Thị trấn Tô Hạp - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa

Xem chi tiết