Danh sách công ty tại Huyện An Biên

Mã số thuế: 1702225172

Người đại diện: Trương Tấn Khoa

Số 43, tổ 1, khu phố 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702224813

Người đại diện: Nguyễn Văn Diệu

Tổ 7, ấp Mương Đào, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220713

Người đại diện: Lê Văn Cường

Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 131-2016, Khu phố 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220174

Người đại diện: Đặng Hoàng Mal

Khu phố 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702219034

Người đại diện: Huỳnh Thanh Điền

Số 196, tổ 3, khu phố 5, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702219179

Người đại diện: Huỳnh Phước Sơn

Số 251, khu phố 5, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702147291

Số 304, tổ 3, ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702147301

435 tổ 12, ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702146548

Người đại diện: Lưu Tuấn Kiệt

Số 12, khu phố 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702140401

Tổ 3, ấp Phú Hưởng, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702137864

Người đại diện: Lý Hoài Hận

Số nhà 121, ấp Xẽo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135793

Người đại diện: Nguyễn Nhựt Trường

Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 12, ấp Rọc Lá, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết