Danh sách công ty tại Huyện An Minh

Mã số thuế: 1702225246

Người đại diện: Lê Xuân Thanh

Ngã Ba Xuyên Á (Thứ Chín Rưỡi), Ấp Thạnh An, Xã Đông Thạnh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702223168

Người đại diện: Nguyễn Văn Phụng

Số 234, ấp 8II, Xã Thuận Hoà, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702223136

Người đại diện: Trương Bình Minh

Số 194, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221001

Người đại diện: Bùi Thị Hằng

Số 102, tổ 3, ấp 10 Huỳnh, Xã Đông Hưng, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702217044

Người đại diện: Trịnh Văn Thủy

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 01, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702216925

Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên

Thửa đất số 02 tờ bản đồ số 68 Khu phố 3, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132714

Người đại diện: Đinh Văn Lọc

Tổ 3, ấp 15, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132295

Người đại diện: Phan Thị Pha

Tổ 6, ấp 15, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132016

Người đại diện: Lê Kim Hằng

Tổ 1, khu phố 3, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131936

Người đại diện: Võ Văn Thới

Tổ 2, khu phố 2, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128323

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Như

Số 499 tổ 19, ấp Xẻo Nhàu A, Xã Tân Thạnh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128041

Người đại diện: Phan Hoài Tân

Tổ 1, khu phố 3, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết