Danh sách công ty tại Huyện Hòn Đất

Mã số thuế: 1702226257

Người đại diện: Vũ Văn Hiếu

Tổ 01, ấp Sơn Thuận, Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702226151

Người đại diện: Lê Phương Thảo

Số 551, tổ 3, ấp Lình Huỳnh, Xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222975

Người đại diện: Lê Văn Dũng

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 161-2017, ấp Vàm Răng, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222855

Người đại diện: Dương Đỗ Phi Long

Số 71, tổ 7, khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222446

Người đại diện: Trần Hiếu Trung

Tổ 8, ấp Bình Thuận, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221900

Người đại diện: Đinh Trung Tấn

Tổ 2, ấp Vạn Thanh, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221548

Người đại diện: Nguyễn Phương Nam

Tổ 3, ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220664

Người đại diện: Trần Văn Phẩm

Tổ 2, ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220181

Người đại diện: Đặng Đình Khoa

Số 291, ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220262

Người đại diện: Lê Tiến Phát

Số 250, tổ 4, ấp Sơn Thái, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220304

Người đại diện: Thi Hoàng Văn

Số 44B, ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702219972

Người đại diện: Vũ Quốc Đạt

Tổ 1B, khu phố Tri Tôn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết