Danh sách công ty tại Huyện Mường Tè

Mã số thuế: 6200112833

Người đại diện: Trần Thái Bình

Bản Nà Hừ 2, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112512

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hoàng

Khu 1, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112449

Người đại diện: Lê Thị Thủy

Khu 10, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100387

Người đại diện: Nguyễn Thị Thái

Khu phố 1, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098586

Người đại diện: Hoàng Anh Dũng

Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097712

Người đại diện: Nguyễn Xuân Minh

Khu 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097536

Người đại diện: Hồ Ngọc Sang

Khu 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097423

Người đại diện: Hoàng Thủ Định

Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097279

Người đại diện: Lê Thanh Tùng

Khu phố 10, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200096885

Người đại diện: Phạm Xuân Phường

Bản Nà Hừ 2, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200095049

Người đại diện: Ngô Minh Nhất

Khu phố 10, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200093725

Người đại diện: Hoàng Thị Nhâm

Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết