Danh sách công ty tại Huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200112576

Người đại diện: Đỗ Quang Chiến

Bản Trung Tâm, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112135

Người đại diện: Phạm Hoàng Trung

Khu Cổng Trời, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098804

Người đại diện: Đặng Thị Hợi

Bản Hà Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098748

Người đại diện: Lò Văn Quý

Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098730

Người đại diện: Nguyễn Thùy Linh

Bản Mường Cấu, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098434

Người đại diện: Nguyễn Văn Đệ

Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097582

Người đại diện: Lê Đức Tiến

Bản Trung tâm, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200095225

Người đại diện: Lò Thị Luyện

Bản Cò Lá, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200093764

Người đại diện: Đào Cư Dũng

Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200093700

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Long

Trung tâm thị trấn, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200093676

Người đại diện: Vũ Ngọc Cương

Bản Tiên Bình, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200093644

Người đại diện: Nguyễn Văn Định

Bản Hưng Phong, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết