Danh sách công ty tại Huyện Than Uyên

Mã số thuế: 6200112128

Người đại diện: Nguyễn Xuân Lộc

Bản Xuân Phương, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100394

Người đại diện: Nguyễn Xuân Ảnh

Bản Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098635

Người đại diện: Vũ Xuân Dũng

Bản Sam Sâu, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098628

Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Khu 7A, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097864

Người đại diện: Đỗ Quang Hùng

Thôn Cẩm Trung 3, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097328

Người đại diện: Trần Văn Thực

Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200096998

Người đại diện: Hoàng Đức Thành

Khu 2, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094937

Người đại diện: Lê Quang Trung

Đội 9, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094398

Người đại diện: Phạm Văn Nhiều

Khu 2, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094327

Người đại diện: Đỗ Minh Đức

Bản Ngã Ba, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092841

Người đại diện: Ngô Văn Rĩnh

Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200092270

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thủy

Khu 5a, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết