Danh sách công ty tại Tỉnh Lai Châu

Mã số thuế: 6200027095

Số nhà 170 - đường Trần Phú - phường Tân Phong - Tỉnh Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200018580

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Minh

Khu I Thị trấn Than uyên - Tỉnh Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0101527385-062

Người đại diện: Đoàn Văn Cương

Phường Tân Phong - Tỉnh Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2600259047-001

Người đại diện: Ngô Công Định

Tổ 1 - Phường Quyết Thắng - Tỉnh Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600153977-001

Người đại diện: Phạm văn Hiến

Phường Đoàn kết - Tỉnh Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết