Danh sách công ty tại Huyện Giao Thuỷ

Mã số thuế: 0601214662

Người đại diện: Nguyễn Văn Khải

Xóm 6, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214454

Người đại diện: Nguyễn Văn Thi

Xóm 14, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214302

Người đại diện: Đặng Thị Dung

Khu vui chơi giải trí Bắc Hà, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213281

Người đại diện: Phạm Văn Giang

Xóm Xuân Hùng, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213059

Người đại diện: Phạm Hữu Ích

Xóm 27, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212665

Người đại diện: Bùi Hồ Điệp

Xóm 9, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212432

Người đại diện: Vũ Đức Dân

Khu I, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601211573

Người đại diện: Cao Văn Vinh

Xóm 4, Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601210587

Người đại diện: Trần Thanh Sơn

Tổ dân phố Lâm Thọ, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601211478

Người đại diện: Nguyễn Văn Uy

xóm 17, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601211238

Người đại diện: Nguyễn Hồng Tuyên

Xóm 1, Hùng Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601208901

Người đại diện: Vũ Mạnh Tưởng

Xóm 8, Hùng Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết