Danh sách công ty tại Huyện Hải Hậu

Mã số thuế: 0601214775

Người đại diện: Bùi Văn Hưng

Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214782

Người đại diện: Đinh Minh Thành

Xóm 15, Chợ Cầu Đôi, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214535

Người đại diện: Mai Văn Thuận

Xóm 10, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214479

Người đại diện: Ngô Văn Sang

Xóm 9, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214373

Người đại diện: Vũ Văn Hạnh

Khu 4, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214359

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Trung

Xóm 1, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213965

Người đại diện: Vương Văn Quận

Xóm 21, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213725

Người đại diện: Mai Thanh Trường

Xóm 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213700

Người đại diện: Trần Văn Huấn

TDP số 8, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213644

Người đại diện: Nguyễn Văn Nghĩa

Xóm Trung, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213669

Người đại diện: Bùi Quang Trịnh

Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213443

Người đại diện: Trần Văn Tâm

Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết