Danh sách công ty tại Huyện Mỹ Lộc

Mã số thuế: 0601214020

Người đại diện: Vũ Đức Lâm

Hàn Thông, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213732

Người đại diện: Lê Đình Sinh

Thôn Cư Nhân, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213595

Người đại diện: Trần Thị Hoài

Đội 3, Thôn Phương Bông, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212841

Người đại diện: Nguyễn Tiến Dũng

Đường Vĩnh Giang, Thôn La, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601212048

Người đại diện: Trần Gia Lễ

Thôn Hậu Bồi, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601171881

Người đại diện: Trần Trọng Nam

Số 1 Đường Chính Sắc, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601165285

Người đại diện: Trần Ngọc Vân

Thôn Liễu Nha, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601164147

Người đại diện: Trần Văn Đạo

Xóm 1, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601163464

Người đại diện: Trần Văn Quân

Xóm Đông, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0500569644-004

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết

Xóm Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601162118

Người đại diện: Đỗ Thị Thư

Quốc lộ 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601162090

Người đại diện: Đặng Văn Mậu

Thôn Phụ Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết