Danh sách công ty tại Huyện Xuân Trường

Mã số thuế: 0601214856

Người đại diện: Phạm Đức Hiển

Xóm 3, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214711

Người đại diện: Trần Minh Phú

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214574

Người đại diện: Trần Thị Thu

Số 310, tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601214567

Người đại diện: Phạm Thị Thảo

(Nhà ông Nguyên) Dong 1, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213972

Người đại diện: Đinh Văn Khơ

Tổ 4, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213563

Người đại diện: Mai Văn Hiển

Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213316

Người đại diện: Ngô Văn Thành

Xóm Đông Thắng, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213161

Người đại diện: Trần Văn Nhặn

Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213179

Người đại diện: Lê Văn Ly

Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213115

Người đại diện: Trần Văn Nghiêm

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213147

Người đại diện: Trần Văn Tú

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601213080

Người đại diện: Trần Văn Chiến

Xóm 10, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết