Danh sách công ty tại Lô C6 - 5 Khu Công Nghiệp Hòa Xá

Mã số thuế: 0101002839-001

Người đại diện: Phan Anh Thuấn

Lô C6 - 5 Khu Công nghiệp Hòa Xá, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Tỉnh thành phố