Danh sách công ty tại Huyện Đồng Xuân

Mã số thuế: 4401085618

Người đại diện: Hồ Trường Sang

Đội 5, thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084967

Người đại diện: Bùi Minh Dương

Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084879

Người đại diện: Lê Việt Hùng Lê Xuân Tùng

154 Trần Hưng Đạo, Thôn Long Châu, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084847

Người đại diện: Nguyễn Đức Toán

Khu phố Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401056335

Người đại diện: Phạm Tài Trí

Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401056014

Người đại diện: Võ Đình Chiến

Đường số 16 Khu phố Long Châu, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401054810

Người đại diện: Lê Kim Hòa

Thôn 3, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401053020

Người đại diện: Nguyễn Văn Huế

Thôn Suối Cối 2, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401052796

Người đại diện: Đặng Đình Trúc

Thôn Tân An, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401051827

Người đại diện: Kiều Văn Quan

Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401049391

Người đại diện: Trần Ngọc Thạch

Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401046834

Người đại diện: Nguyễn Minh Hoàng Phượng Vũ

Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết