Danh sách công ty tại Huyện Phú Hoà

Mã số thuế: 4401086393

Người đại diện: Nguyễn Hữu Hãnh

Thôn Đông Lộc, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401086178

Người đại diện: Phạm Công Chưởng

Thôn Ân Niên, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401085960

Người đại diện: Đặng Ngọc Tựu

Khu phố Định Thọ 1, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401085921

Người đại diện: Bùi Thanh Kỳ

Khu phố Định Thọ 1, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401085569

Người đại diện: Đặng Lữ Phương Đài

Thôn Qui Hậu, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401085135

Người đại diện: Nguyễn Thành Văn

Thôn Ân Niên, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084974

Người đại diện: Phan Gia Hùng

Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084773

Người đại diện: Phan Minh Sơn

Thôn Phú Ân, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084808

Người đại diện: Nguyễn Văn Đông

Thôn Đông Lộc, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084854

Người đại diện: Bùi Thị Nguyệt

Thôn Ân Niên, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401084759

Người đại diện: Nguyễn Minh Lộc

Phú Lộc, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4401083963

Người đại diện: Trần Vũ Bích Như

Thôn Phong Niên, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết