Danh sách công ty tại Huyện Hiệp Đức

Mã số thuế: 4001227064

Người đại diện: Hồ Viết Hạnh

Tổ 1, Thôn Mỹ Thạnh, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001226159

Người đại diện: Trương Văn Vinh

Thôn Trà Sơn, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001170040

Thôn 3, Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001160518

Người đại diện: Nguyễn Trường Sơn

Thôn Nhì Tây, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001159826

Người đại diện: Trần Diệu

Khối phố An Nam, Thị Trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001155204

Người đại diện: Hồ Xuân Nga

Tổ 2, Khối phố An Trung, Thị Trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001154271

Người đại diện: Lê Chỉ Khôi

Thôn Việt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001153334

Người đại diện: Viên Thị Hồng Tiết

Tổ 2, Thôn Hóa Trung, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001152394

Người đại diện: Lê Tấn Gian

Tổ 10, Khối phố An Nam, Thị Trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001143417

Người đại diện: Đặng Hoài Vũ

Khối phố An Tây, Thị Trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001143569

Người đại diện: Đoàn Văn Tùng

Tổ 7, Thôn 2, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001142156

Người đại diện: Lê Hữu Vâng

Thôn Hóa Trung, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết