Danh sách công ty tại Huyện Nam Giang

Mã số thuế: 4001225243

Người đại diện: Lê Trọng Từ

Thôn Prinh, Xã Chà Vàl, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224560

Người đại diện: Nguyễn Công Bình

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001223528

Người đại diện: Lê Đức Tú

Tổ 3, Thôn Hà Ra, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001153609

Người đại diện: Mai Thị Lý

Thôn Ngói, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001153486

Người đại diện: Hồ Khánh Toàn

Thôn Hoa, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001149384

Người đại diện: Nguyễn Hồng Thuận

Thôn Thạnh Mỹ , Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001136522

Người đại diện: Nguyễn Đức Quý

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001129719

Người đại diện: Võ Văn Triệu

Thạnh Mỹ 3, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001127951

Người đại diện: Trần Công Nhật

Thôn A Bát, Xã Chà Vàl, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001126718

Người đại diện: Trần Huy

Tổ 9, Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0401490714-001

Người đại diện: Nguyễn Huyền Thảo

Thôn Thạnh Mỹ II, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001104753

Người đại diện: Lê Trọng Nhiên

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết