Danh sách công ty tại Huyện Quế Sơn

Mã số thuế: 4001228290

Người đại diện: Lưu Thị Thu

Thôn Phú Mỹ, Xã Quế Xuân 2, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001228283

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Phước

Thôn Lãnh Thượng 1, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227561

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thương

Thôn An Phú, Xã Quế Mỹ, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227191

Người đại diện: Nguyễn Được

Thôn Hương Quế Đông, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001226825

Người đại diện: Nguyễn Văn Khôi

Tổ 3, Thôn Nghi Sơn, Xã Quế Hiệp, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001226737

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tổ 3, Thôn Bà Rén, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225349

Người đại diện: Nguyễn Trọng Tài

Tổ 1, Thôn Hương Quế Nam, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001225388

Người đại diện: Đoàn Đình Đáng

Tổ 2, Thôn Hòa Mỹ, Xã Quế Xuân 2, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224955

Người đại diện: Châu Hải

Tổ dân phố Hương An Đông, Thị trấn Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224881

Người đại diện: Trần Văn Trí

Thôn Hương Lộc, Thị trấn Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224793

Người đại diện: Nguyễn Hiếu

Thôn Xuân Phú, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001224218

Người đại diện: Hồ Thị Chi

Thôn Trà Đình 1, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết