Danh sách công ty tại Huyện Yên Sơn

Mã số thuế: 5000884710

Người đại diện: Trần Phương Nam

Thôn Tâm Bằng, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000884005

Người đại diện: Lê Thị Thu Vân

Xóm 8, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000883883

Người đại diện: Trần Văn Ninh

Thôn Km9, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000883594

Người đại diện: Đỗ Trọng Hiếu

Xóm 14, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000882907

Người đại diện: Đào Thị Thu Hương

Km 15, Xóm Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000858196

Người đại diện: Bàn Thị Liên

Xóm 12, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000857516

Người đại diện: Lường Văn Huỳnh

Thôn Suối Khoáng, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000855371

Người đại diện: Nguyễn Đức Toàn

Xóm 5, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000854473

Người đại diện: Vũ Mạnh Thùy

Thôn Húc, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000853695

Người đại diện: Hoàng Thị Út

Thôn 11, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000852324

Người đại diện: Nguyễn Thị Anh Đào

Thôn Dân Chủ, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000851497

Người đại diện: Lê Thành Vũ

Xóm 11, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết