Danh sách công ty tại Huyện Văn Chấn

Mã số thuế: 5200919713

Người đại diện: Hoàng Văn Chang

Thôn Quăn 4, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200919174

Người đại diện: Vũ Thị Đào

Thôn Kiến Thịnh 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200917459

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Đức Thuận

Thôn Nậm Pươi, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200917321

Người đại diện: Trần Thị Lệ Quyên

Tổ dân phố Thác Hoa 3, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200917152

Người đại diện: Nguyễn Quang Nạp

Thôn Nậm Cưởm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200893293

Người đại diện: Phạm Hồng Quân

Thôn Chùa 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200892483

Người đại diện: Nông Văn Thức

Tổ 1, Thị Trấn Nt Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200891320

Người đại diện: Đoàn Văn Dung

Khu phố Cửa Nhì, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0106477219-001

Người đại diện: Nguyễn Đình Khiêm

Pang Cáng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5400481762-008

Người đại diện: Lê Minh Đức

Thôn Trung Tâm, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200889427

Thôn Văn Tiên 1, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5200889177

Thôn 2, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết