Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

Địa chỉ: QL14, Thị trấn Đồng Xoài - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3800101235

Người ĐDPL:

Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp


Ngành nghề kinh doanh của Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng