Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Thành

Mã số thuế: 3800332881

Người đại diện: Liu Minh Ching

Khu Công Nghiệp Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

Xem chi tiết