Kho Bạc Nhà Nước Bình Phước

Tên quốc tế: Kho Bạc Nhà Nước Bình Phước

Địa chỉ: 188 Đường ĐT741, Thị trấn Đồng Xoài - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3800102020

Người ĐDPL:

Ngày bắt đầu HĐ: 01/01/1997

Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp


Ngành nghề kinh doanh của Kho Bạc Nhà Nước Bình Phước