Công Ty TNHH Mtv Vương Thịnh

Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 6200112632

Người ĐDPL: Nguyễn Thế Dũng

Ngày bắt đầu HĐ: 16/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 6200112632


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Vương Thịnh

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4633 Bán buôn đồ uống N
2 46331 Bán buôn đồ uống có cồn N
3 46332 Bán buôn đồ uống không có cồn N
4 46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào N
5 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N
6 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng N
7 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) N
8 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày N
9 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) N
10 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế N
11 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu N
12 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu N
13 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp N
14 46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) N
15 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh N
16 46694 Bán buôn cao su N
17 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt N
18 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép N
19 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại N
20 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu N
21 46900 Bán buôn tổng hợp N
22 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp N
23 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh N
24 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh N
25 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh N
26 47593 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
27 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh N
28 47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh N
29 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh N
30 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh N
31 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh N
32 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh N
33 5224 Bốc xếp hàng hóa N
34 52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt N
35 52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ N
36 52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển N
37 52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông N
38 52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không N
39 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N
40 71101 Hoạt động kiến trúc N
41 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
42 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
43 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
44 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
45 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
46 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
47 73100 Quảng cáo N
48 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
49 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
50 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N