Danh sách công ty tại Huyện Sìn Hồ

Mã số thuế: 6200112632

Người đại diện: Nguyễn Thế Dũng

Khu 5, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100588

Người đại diện: Vũ Văn Tân

Bản Pa Tần 3, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100563

Người đại diện: Luyện Thị Hiên

Cầu Pà, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098755

Người đại diện: Nguyễn Văn Thùy

Khu 6, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098561

Người đại diện: Dương Văn Xuân

Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098314

Người đại diện: Bùi Thị Trà

Bản Căn Ma, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098219

Người đại diện: Lê Đức Hoàn

Khu 5, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097945

Người đại diện: Lò Văn Thành

Bản Co Lẹ, Xã Nậm Mạ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200096797

Người đại diện: Vũ Văn Bính

Khu 4, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200096405

Người đại diện: Ngô Trọng Phương

Pa Tần 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094944

Người đại diện: Đào Duy Mười

Bản Pá Pha, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094091

Người đại diện: Hoàng Thị Lan Chung

Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết