Danh sách công ty tại Huyện Hàm Thuận Bắc

Mã số thuế: 3401219605

Người đại diện: Phan Thị Hảo

Thôn Liêm thái, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219612

Người đại diện: Trần Hữu Luân

Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219450

Người đại diện: Lê Ngọc Thoại

Số 492/10 KP Lâm Giáo, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401219034

Người đại diện: Ngô Văn Kỷ

Thôn 2, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401218880

Người đại diện: Tạ Huy Hoàng

Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401218753

Người đại diện: Bùi Văn Hạnh

Km 05, Quốc lộ 28, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401218182

Người đại diện: Bùi Minh Phiên

Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401218143

Người đại diện: Nguyễn Lê Sơn

Xóm 1, Thôn 2, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217742

Người đại diện: Phạm Văn Quy

Km số 5 quốc lộ 28, Thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217735

Người đại diện: Lê Văn Thành

Quốc lộ 1A, thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217439

Người đại diện: Nguyễn Trung Hậu

19/2 khu phố Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217333

Người đại diện: Lê Thị Nga

Thôn 2, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết