Danh sách công ty tại Huyện Phú Quý

Mã số thuế: 3401218062

Người đại diện: Nguyễn Quốc Bảo

thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401217823

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hồng

197 Võ Văn Kiệt, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401177779

Người đại diện: Nguyễn Văn Đáng

64 Võ Văn Kiệt,Thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401174961

Người đại diện: Nguyễn Văn Phong

Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401171618

Người đại diện: Nguyễn Trọng Tú

Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401167925

Người đại diện: Đỗ Văn Lợi

Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401166992

Người đại diện: Trương Đức Giang

297 đường 27/4, Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401163198

Người đại diện: Nguyễn Đức Lành

Thôn Hội An, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401156070

Người đại diện: Ngô Văn Lệ

62 Trần Hưng Đạo, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401153400

Người đại diện: Phạm Tuấn

Đường Nguyễn Du, Thôn Mỹ Khuê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401152005

Người đại diện: Huỳnh Tho

Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3401147809

Người đại diện: Nguyễn Lê Thanh Hoan

Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết