Danh sách công ty tại Huyện Cái Nước

Mã số thuế: 2001343331

Người đại diện: Hồ Minh Đức

Khóm 5, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001343349

Người đại diện: Diệp Thu Thảo

Số 311, đường Quốc lộ 1A, khóm 2, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001341694

Người đại diện: Lê Văn Biển

Áp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001307005

Người đại diện: Bùi Thị Thanh Huyền

Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001303681

Người đại diện: Trần Tuấn Cường

Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001300320

Người đại diện: Dương Hoàng Huynh

Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313617136-033

Người đại diện: Nguyễn Thiện Phương

Số 04 đường Tân Duyệt, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001291940

Người đại diện: Trần Hữu Hải

Số 99/2, Tân Duyệt, Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001291549

Người đại diện: Lê Thị Lan

Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001290249

Người đại diện: Đỗ Mạnh Cường

Số 77, Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001286323

Người đại diện: Thang Huy

Ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001282329

Người đại diện: Trần Minh Thảo

số nhà 239, ấp Nguyễn Quy, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết