Danh sách công ty tại Hậu Giang

Mã số thuế: 6300346585

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Dưng

Thẻ căn cước công dân, Phường Trà Lồng, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300346592

Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Ấp 10, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300346641

Người đại diện: Lưu Nguyễn Bảo Minh

số 202 ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bảy Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300346659

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

B7 Lô 11 Khu vượt lũ ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bảy Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300346708

Người đại diện: Nguyễn Việt Dũng

Ấp 8, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết